Tło główne

Udziały

W tym tekście dowiesz się:

1) Jak znieść współwłasność nieruchomości?

2) Jakie dokumenty są potrzebne do sprzedaży udziałów w nieruchomości?

3) Jak wygląda sprzedaż udziałów w nieruchomości?

4) Bezpłatna porada prawna!

Jak znieść współwłasność nieruchomości?

Osoba zainteresowana zniesieniem współwłasności może skorzystać z przysługującego jej uprawnienia w każdym czasie. Może tego dokonać w trybie umownym, jak i sądowym. W pierwszym przypadku zniesienie współwłasności może nastąpić tylko i wyłącznie gdy wszystkie strony będą chciały zniesienia współwłasności i będą zgodne w zakresie sposobu jego zniesienia.

Gdy sprawa ma dotyczyć zniesienia współwłasności nieruchomości konieczne będzie zachowanie formy aktu notarialnego. Rzeczy ruchome np. samochód, środki pieniężne itp. mogą zostać rozdzielone na podstawie zwykłej umowy pisemnej.

W przypadku braku zgody wszystkich współwłaścicieli, co do samego zniesienia współwłasności lub jego sposobu,  konieczne będzie skorzystanie z trybu sądowego. Postępowanie sądowe inicjuje się wnioskiem o zniesienie współwłasności, który może złożyć każdy ze współwłaścicieli.

We wniosku o zniesienie współwłasności wnioskodawca musi wybrać w jaki sposób chciałby dokonać zniesienia współwłasności. Do wyboru ma trzy tryby: 

1) podział fizyczny rzeczy, o ile jest fizycznie i prawnie możliwy,

2) przyznanie rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych. 

3) sprzedaż rzeczy i podział ceny sprzedaży.

Postępowanie przed sądem kończy się wydaniem postanowienia, które zastępuje akt notarialny jak w przypadku umownego zniesienia współwłasności.

Nie wiesz jak napisać wniosek o zniesienie współwłasności? 

Jakie dokumenty są potrzebne do sprzedaży udziałów w nieruchomości?

Lista dokumentów potrzebna do sprzedaży zależy od wielu czynników. Co do zasady są to:

Mieszkanie:

1) podstawa nabycia  – dokument z którego wynika Twoje prawo. Może to być postanowienie o nabyciu spadku, testament, umowa sprzedaży, postanowienie sądu itp.

2) zaświadczenie ze spółdzielni / wspólnoty o braku zaległości czynszowych

3) zaświadczenie z urzędu miasta o braku osób zameldowanych w lokalu

Grunt:

1) podstawa nabycia  – dokument z którego wynika Twoje prawo. Może to być postanowienie o nabyciu spadku, testament, umowa sprzedaży, postanowienie sądu itp.

2) wypis i wyrys z rejestru gruntów

3) zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

4) zaświadczenie ze starostwa powiatowego w przedmiocie uproszczonego planu urządzenia lasu dotyczące nieruchomości,

5) informacja o braku osób zameldowanych w budynku posadowionym na nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym,

6) aktualny wypis z kartoteki budynków,     

7) pozwolenie na użytkowanie budynku, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym,

8)  zaświadczenie w przedmiocie rewitalizacji.

Jak wygląda sprzedaż udziałów w nieruchomości?

1) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Prosimy Cię w nim o podanie danych nieruchomości, którymi dysponujesz. To nie problem jeśli nie pamiętasz numeru księgi wieczystej czy innych danych. Mamy doświadczenie w odnajdywaniu takich nieruchomości 😉

2) Wycena Twojego udziału

Sprawdzamy ile jest wart Twój udział i składamy propozycję nie do odrzucenia …

3) Umowa przedwstępna

Podpisujemy umowę przedwstępną, w której wpisujemy uzgodnioną cenę za udział oraz termin jego zakupu. Umowę podpisujemy w dowolnym wyznaczonym miejscu przez sprzedającego. Przy jej podpisaniu wręczamy również zadatek, w formie gotówki.

4) Przygotowanie dokumentów 

Listę dokumentów potrzebnych do sprzedaży znajdziesz we wcześniejszym punkcie „Jakie dokumenty są potrzebne do sprzedaży udziałów w nieruchomości?”

5) Sprzedaż udziałów

Po skompletowaniu dokumentów kolejnym etapem jest wizyta u notariusza, gdzie zawieramy umowę docelową na podstawie której my nabywamy udziały, a Ty dostajesz umówioną kwotę.

Chcesz sprzedać swoje udziały?

Podejmij pierwszy niezobowiązujący krok i wypełnij formularz!

Lub zadzwoń:

+48 884 795 606

Bezpłatna porada prawna!

Nie uzyskałeś odpowiedzi na wszystkie pytania? A może Twoja sytuacja wydaje się być bardziej skomplikowana? Nie ma problemu!

Skorzystaj z absolutnie darmowej porady prawnej. Wystarczy że wypełnisz formularz i prześlesz zgłoszenie. Prawnik po analizie Twojego problemu oddzwoni do Ciebie w przeciągu 2 dni roboczych. Porada jest w zupełności darmowa i do niczego nie zobowiązuje. 

CHĘTNIE Z TOBĄ POROZMAWIAMY

Skontaktuj Się Z Nami

Chcesz sprawnie sprzedać nieruchomość lub jej udział? Potrzebujesz pieniędzy lub planujesz po prostu pozbyć się zalegającego problemu? Zadzwoń lub wypełnij formularz. Jesteśmy w stanie szybko i skutecznie podejść do tematu.

Dostępności:

Pn.-Pt. – 8:00 – 20:00

Dane kontaktowe: