Wirtualne biuro – kwestie prawne

Wirtualne biuro zyskuje w ostatnich latach na popularności. Oczywiście duży wpływ na zainteresowanie ofertą wirtualnego biura mają liczne zalety takiego rozwiązania. Mimo wszystko wielu przedsiębiorców nie jest pewna, co do legalności posiadania siedziby firmy w takim biurze oraz innych kwestii prawnych z nim związanych. Dlatego postanowiliśmy omówić najważniejsze kwestie dotyczące legalności funkcjonowania wirtualnego biura.

Biuro wirtualne dla firmy – czy to legalne?

Biuro wirtualne dla firmy jest niczym innym, jak adresem internetowym Twojego przedsiębiorstwa. Co w praktyce oznacza, że Twoja firma ma oficjalnie siedzibę w biurze, ale fizycznie w nim nie przebywa, a co za tym idzie:
∙możesz zrezygnować z zakupu mebli biurowych,
∙nie musisz zatrudniać pracownika biurowego,
∙możesz pracować z dowolnego miejsca na Ziemi bez konieczności zjawiania się w siedzibie firmy,
∙chronisz adres, pod którym rzeczywiście przebywasz.
A jednocześnie uzyskujesz adres firmy w prestiżowym mieście – w biurowcu, w którym zatrudniona jest na stałe asystentka, która odbiera za Ciebie korespondencję.

Adres siedziby firmy w wirtualnym biurze

Przepisy prawa aż tak nie utrudniają życia przedsiębiorcom, ponieważ siedziba firmy, jak i samo funkcjonowanie wirtualnego biura jest jak najbardziej legalne, a co za tym idzie – decydując się na takie rozwiązanie, nie poniesiesz żadnych przykrych konsekwencji. Żaden urząd, czy instytucja, nie mogą zakwestionować legalności posiadania wirtualnego biura dla firmy. Mało tego! Urząd miasta lub gminy odpowiadający za rejestrację działalności gospodarczej, również nie może zakwestionować legalności posiadania adresu firmy w biurze wirtualnym. Co ważne, znajduje to odzwierciedlenie w orzecznictwie sądowym, a dokładniej w wyroku NSA z sierpnia 2014 r., II FSK 3549/13.

Wirtualne biuro a urząd skarbowy i ZUS

Legalność posiadania siedziby w wirtualnym biurze nie może być kwestionowana przez urząd skarbowy i ZUS. Zatem skarbówka nie może odmówić nadania numeru NIP z powodu posiadania adresu w biurze wirtualnym. Jak słusznie uzasadniono w wyroku NSA z sierpnia 2014 r., II FSK 3549/13, obowiązek wskazania siedziby nie uprawnia do wniosku prezentowanego przez organy podatkowe, że adres siedziby musi zawierać, oprócz miejscowości, ulicy i jej numeru, także numer lokalu, w szczególności, w sytuacji, w której na wskazanej przez wnioskodawcę nieruchomości nie ma wyodrębnionych lokali, a umowa najmu nie odnosi się do wynajęcia konkretnego lokalu, ale powierzchni w budynku. Trafnie zatem przyjął Sąd I instancji, że w niniejszej sprawie, brak wskazania numeru lokalu w zgłoszeniu identyfikacyjnym nie powoduje nieprawidłowości zgłoszenia i nie może skutkować odmową nadania numeru NIP. Właściwym miejscowo urzędem skarbowym i ZUS będzie w przypadku posiadania siedziby firmy w wirtualnym biurze odpowiednio organ podatkowy i ZUS właściwy miejscowo dla adresu budynku, w którym mieści się wirtualne biuro.